« سهرة رمضانية مع الأستاذ أنور البني « آفاق عملية المحاسبة لمجرمي الحرب في سوري »

Alsace-Syrie vous invite à une réunion Zoom planifiée.
Sujet : سهرة رمضانية مع الأستاذ أنور البني « آفاق عملية المحاسبة لمجرمي الحرب في سورية »
Heure : 22 avr. 2022 09:30 PM Paris
Participer à la réunion Zoom
ID de réunion : 875 3967 9926
Code secret : 302735
Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kdv6fiHVaN
Posted in Articles humanitaires.